Sylvie Boon | Facebook christelijke louboutin schoenen

Sylvie Boon

Foto do perfil de Sylvie Boon, A imagem pode conter: 2 pessoas, óculos e área interna
Sylvie Boon está no Facebook.
Para se conectar com Sylvie, cadastre-se no Facebook hoje mesmo.
Entrar
ou
Cadastre-se

Sobre Sylvie Boon

Cidade atual e cidade natal
 • Buizingen, Belgium
  Cidade atual
 • Halle (Bélgica)
  Cidade natal

Favoritos

Fotos

Ver mais fotos

Outros com nome parecido

 • Sylvie Uwineza
  Sylvie Uwineza
 • Sylvie Ranc
  Sylvie Ranc
 • Sylvie Allen
  Sylvie Allen
 • Londot Sylvie
  Londot Sylvie
Informações de contato
 • Nenhuma informação de contato a ser exibida

christelijke louboutin schoenen

nep christelijke louboutin
christian louboutin halpa
louboutin shoes men
Christian Louboutin barato
louboutin pisos cristianos

The Book

Het beste van 7 jaar bloggen nu gebundeld in een boek.Bestellen?

Meer info vind je op
Boekenbestellen.nl

 

Facebook

Volg alle acties en updates rondom 'the book' op Facebook.

 

 


 

 

   Afdrukken Weblog   Geloof    ge·l oo f   het; o; -loven                   1 het vertrouwen in de waarheid van iets
               2 een vast en innig vertrouwen op God
               3 godsdienst


Na een eerdere blog over geluk, nu een artikel over een nog veelomvattender thema: geloof.
Geloof is denk ik het meest wezenlijke dat een mens drijft; ook voor mensen die zeggen niet te geloven!
Althans, dat geloof ik...

Allereerst maar direct een non-discussie voor eens en altijd beëindigen:
Atheïsten beweren vaak dat je het bestaan van een god niet kan bewijzen. Dat is naar mijn idee correct. Gelovigen schieten dan vaak in de verdediging dat je ook het 'niet-bestaan' van een god niet kunt bewijzen. Dat laatste is natuurlijk ook waar, maar geen sterk punt. Je kunt immers ook niet bewijzen dat er geen 13-koppig paars monster bestaat dat het universum geschapen heeft. Ofwel, dit soort discussies zijn al bij voorbaat zinloos. De essentie van een geloof is juist dat je het niet kan bewijzen. Anders zou het ook geen geloof heten.
Dan ook maar direct een ander groot misverstand uit de weg ruimen, namelijk dat atheïsten niet geloven. Ook Atheïsme is een geloof! Want ook als je gelooft dat er 'niets' is, geloof je in iets, namelijk in niets! (taalkundig juweeltje al zeg ik het zelf)
Ofwel wanneer je niet gelooft in een god, wil dat nog niet zeggen dat dat geen geloof is. Zo kun je bijvoorbeeld ook spreken van het geloven in de evolutietheorie, de meest populaire theorie onder Atheïsten over het ontstaan van het heelal. Want ook al zijn hier enkele wetenschappelijk onderbouwde inzichten over mutaties binnen soorten, het lijntje vanuit deze inzichten naar iets als een oerknal wordt wel erg gemakkelijk gemaakt.

 


Gelovigen in actie
 

Overeenkomsten
Er zijn een paar opvallende overeenkomsten tussen atheïsten (geloof in ‘niets’) en gelovigen (in de zin van een godsdienst aanhangen).
Beiden hebben vaak de neiging te denken dat ze de waarheid in pacht te hebben. Of om de cabaretier Hans Teeuwen te quoten: 'Gelovigen denken een monopolie op de waarheid te hebben.'
Zelf was ik op jonge leeftijd al nieuwsgierig naar hoe aanhangers van een geloof naar andere religies kijken. Als kind werd ik opgevoed binnen het christendom en stelde ik mijn moeder geregeld de vraag: 'Hebben alle andere religies het dan fout?' Of ook leuk: 'Stel dat ik in China geboren was, had ik dan het ‘verkeerde geloof’ gehad?'

Ik begrijp ergens wel dat dit voor gelovigen bijna onmogelijke vragen zijn. Met name wanneer de religie die men aanhangt er één is die hel en verdoemenis predikt over niet- en andersgelovigen. Want dergelijke vragen met een expliciet 'Ja' beantwoorden is vaak ook voor de gelovige te heftig. Je medemens een enkele reis naar de hel in het vooruitzicht stellen komt in ieder geval inhumaan en extremistisch over.
Echter, door aan andere godsdiensten ook bestaansrecht toe te kennen begin je te zagen aan de stoelpoten van je eigen geloof. Oftewel: er treed een beschermingsmechanisme op waarbij bij dit soort vragen de deur dicht gaat. Mijn moeder gaf dan ook nooit echt antwoord op mijn vragen maar ging via een omtrekkende beweging snel verder met het 'pitchen' van het eigen geloof.

Ook nu stel ik aan gelovigen nog steeds graag de vraag hoe het dan zit met andere geloven.
Recentelijk stelde ik de vraag nog eens aan een evangelist aan de deur. Maar ook deze weigerde een antwoord te geven en begon direct alszijnde een soort mantra allerhande Bijbelteksten te citeren. Ik heb de deur voor deze meneer dan ook vrij snel moeten sluiten.

Het ontwijken van bepaalde vragen is iets dat je grappig genoeg ook bij veel atheïsten ziet. Ook deze menen de waarheid te kennen en lijken in een gesprek bijna letterlijk te blokkeren wanneer je de vraag stelt of het 'mogelijk toch niet anders kan zijn'. Het is soms gewoonweg niet bespreekbaar. Waar gelovigen niet buiten de kaders van hun eigen religie durven gaan, doen atheïsten hetzelfde met hun 'geloof': de wetenschap en rede. En dus gaan ze zich vaak ongemakkelijk voelen wanneer er vragen komen die niet met deze wetenschap en rede te beantwoorden zijn.

  Waar komen al die religieuze geschriften vandaan?

Mijn Geloof
Zelf zou ik mij omschrijven als een agnost, oftewel iemand die het gewoonweg niet weet.
Als agnost heb ik zelf minstens zoveel moeite met atheïsten als met gelovigen. Atheïsme is me te kort door de bocht. Een vraag waar atheïsten, die voor alles een wetenschappelijke verklaring zien, nooit antwoord op geven is bijvoorbeeld: 'Waar komen al die gedetailleerde religieuze boeken en geschriften vandaan?' Het lijkt mij sterk dat een boek als de bijbel ooit als een soort practical joke is geschreven. Of door boosaardige mensen is verzonnen om de mensheid voor de gek te houden en te kunnen onderdrukken. Ik geloof daar niets van (let op de woordkeuze: 'geloof'!). Het enkele gegeven dat er zo veel gedetailleerde religieuze geschriften en verhalen bestaan pleit er voor mij voor dat er 'iets' is.

Ook het evolutietheorie-verklaringsmodel voor de wereld en het universum gaat er bij mij niet in.
Wanneer ik weer eens vol verwondering kijk naar alle bijzondere soorten dieren die op deze planeet rondlopen, dan kan ik me er niets bij voorstellen dat al deze wezens vanuit de evolutie tot op dit niveau van detail tot stand zijn gekomen. Er moet hier haast sprake zijn van 'Intelligent Design'. Maar wanneer je spreekt over 'Intelligent Design', dan speek je al snel over een schepper of scheppers, en ook hier loop ik verstandelijk gauw vast. Stel dat het scheppingsverhaal waar is en god de wereld in 6 dagen schiep, dan is mijn vervolgvraag natuurlijk: 'En wie schiep god?' Het is allemaal zo simpel nog niet.

 

Ietsisme
Term voor het geloof dat er ‘iets’ is tussen hemel en aarde, dat midden jaren negentig van de vorige eeuw in zwang kwam om het toenemend aantal mensen dat geen bepaald geloof aanhangt en ook niet meer naar de kerk gaat mee aan te duiden. Een ietsist heeft echter wel behoefte aan zingeving en gelooft dat aan al het bestaande (de schepping) een onbenoembare kracht ten grondslag ligt. Ook gelooft een ietsist meestal dat de ziel ergens voortbestaat na de dood.
Quote uit Cultureel Woordenboek

Beperkingen
Al op jonge leeftijd werd ik me bewust van mijn beperkingen als het gaat om de grote (levens)vragen. Ik kan mij bijvoorbeeld nog herinneren hoe ik als kind aan mijn vader vroeg hoe het kon dat het heelal oneindig groot was?
Zijn antwoord: 'Stel dat je aan het einde van het heelal een muur plaatst, wat bevindt zich dan achter die muur?'
Op die manier kon ik oneindigheid weliswaar beredeneren, maar ik kon het niet bevatten. Zo ook met getallen. Oneindig groot betekent wellicht ook oneindig veel planeten? 832946124274* planeten, dat kunnen mijn hersens nog net aan. Maar bij oneindig veel planeten gaat mijn brein op tilt. Want wat gebeurt er dan wanneer je ze gaat tellen?
* achthonderd tweeëndertig miljard negenhonderd zesenveertig miljoen honderd vierentwintig duizend tweehonderd vierenzeventig
 


Hoe is het heelal tot stand gekomen?
  Een vergelijkbaar probleem speelt bij het denken in tijd. Op de vraag 'En wie schiep god?' antwoorden gelovigen steevast: 'God is er altijd geweest.' Maar persoonlijk kan ik niet buiten de tijd om denken. Er moet altijd een begin zijn. En dus loop ik vast op een zinnetje als 'God is er altijd geweest'. Maar zo blokkeert mijn hersenpan ook bij een theorie als de oerknal. Het idee dat vanuit het niets uiteindelijk alles ontstaan is, daar kan mijn denken niet bij.
Ik zit met mijn denken dus gevangen in het denken in tijd en ruimte. Antwoord op een grote vraag, zoals: 'Hoe is het heelal ontstaan?', zal mijn verstand door die beperkingen nooit kunnen bevatten.
Nu heeft geloof denk ik ook niet zo heel veel te maken met het verstand. Waar de rede eindigt begint het geloof.

 

Godservaringen
Alhoewel zelf niet praktiserend, heeft het geloof en religie me altijd wel gefascineerd. Zo keek ik bijvoorbeeld graag naar beelden van een EO-jongerendag waarbij de aanwezigen zich vol overgave stortten in gospel en lofuitingen. Ik kijk dan vooral met verwondering. In de blikken van de jongeren zie ik steevast iets wat anders is dan in blikken van 'gewone' mensen. Wat is dat 'iets'? En waarom heb ik dat iets niet?

Geloof wordt doorgaans door de ouders met de paplepel ingegeven. Ofwel herkomst (cultuur) en opvoeding spelen een enorme rol bij de keuze voor een geloof. Interessanter wordt het - wat mij betreft - wanneer mensen zichzelf heel bewust tot een geloof bekeren. De krachtigste manier om tot geloof te komen is denk ik altijd een (spirituele) ervaring. Verhalen van mensen die een godservaring hebben gehad, hebben mij dan ook altijd geïntrigeerd. Hetzelfde geldt voor bijna-doodervaringen (BDE). Deze werken vaak levenstransformerend. Waarbij mensen met deze ervaring uit hun BDE terugkomen met een ander bewustzijn en nooit meer met het oude bewustzijn naar de wereld kunnen kijken.

Ook wanneer ik voor mezelf spreek zijn ervaringen veruit de krachtigste bronnen van geloof. 
Zo heb ik in mijn studententijd een keer meegedaan aan een 'glaasje-draai-experiment' vanuit de stellige overtuiging dat dit volslagen onzin was. Het liep anders dan verwacht. Er gebeurde vanalles wat compleet buiten mijn referentiekader viel en waar ik, hoezeer mijn brein ook zijn best deed, geen enkele logische verklaring voor kon vinden. En dat is doodeng. Je wereldbeeld gaat namelijk wankelen.
Hoewel ik de volgende dag in lichte paniek snel een verklaring verzon voor de gebeurtenissen van de avond ervoor, wist ik toen al dat deze als enige doel had mezelf voor de gek te houden. Op een wezenlijk niveau was er door de ervaring iets veranderd...

Ook later in mijn leven kwamen ervaringen voorbij waar ik niet om heen kon. Dat alles heeft mij niet tot een geloof gebracht maar zorgt er wel voor dat ik tot de ietsisten gerekend mag worden. (Alhoewel wat mij betreft een term als allesist, ofwel er is 'van alles', beter de lading dekt. In die zin ben ik dan ook geen 100% zuivere agnost.)

Angst regeert
Veel atheïsten zullen, wanneer ze in de gelegenheid worden gesteld iets van geloof te ervaren, vaak niet thuis geven ('Ik heb geen tijd voor die flauwekul'). Iets ervaren is voor een atheïst doodeng omdat daarmee mogelijk zijn eigen geloof ('Het niets') in twijfel zou moeten worden getrokken. En net zoals het voor mij als studentje Economie doodeng was om mijn wereldbeeld ter discussie te moeten stellen, zo worden de meeste mensen niet graag uitgedaagd om hun wereldbeeld op de proef te stellen.
Dat geldt wellicht nog meer voor gelovigen. Deze zullen meestal liever niets van een andere religie ervaren. Ook zullen gelovigen vaak selectief oren en ogen sluiten wanneer er een wetenschappelijke ontdekking komt die iets van hun geloof ontkracht. Geloof is derhalve vaak omgeven met de angst om van je geloof te vallen!
Mijn grootste les van het rijstexperiment was dan ook niet zozeer of dat waar is of niet, maar dat ik leerde dat mensen doodsbang zijn om hun vooringenomen beeld te toetsen.

 

Experiment: Gedachten lezen
Hierbij een leuk experiment voor mensen die openstaan voor de mogelijkheid dat gedachten lezen bestaat.
Je hoeft er niet in te geloven, maar je kunt het ervaren door oprecht aan het experiment mee te doen.
Wanneer je het experiment wil  laten mislukken, dan zal dat waarschijnlijk lukken, maar als je eerlijk meedoet zul je verbaasd zijn.

Belangrijk is om de stappen één voor één te volgen.

Experiment
 1. Pak een papiertje en een pen en schrijf het eerste getal dat je te binnen schiet tussen 1 en 10 op het papiertje*.

  * Belangrijk is om echt het eerste getal dat je binnenvalt op te schrijven en niet een later getal vanuit het denken
    (bijvoorbeeld omdat je denkt: dan schrijf ik een ander getal op om experiment te testen).
   
 2. Doe je ogen drie seconden dicht en concentreer op je getal.
   
 3. Klik op de hyperlink (het streepje) aan het einde van deze regel  -->   
Het is wonderlijk - ik weet het - maar waarschijnlijk zul je je zojuist opgeschreven getal zien staan.

 

Mensen willen geloven
Geloof maakt mensen gelukkiger, zo blijkt uit onderzoeken. Het geeft steun, houvast en betekenis aan het leven. Het is dan ook niet zo vreemd dat veel mensen willen geloven. Willen geloven dat er 'meer' is, willen geloven dat een overleden dierbare verder leeft in een mooi hiernamaals, willen geloven dat alles een reden heeft, etc.

Dit willen geloven levert praktisch wel de nodige problemen op. Door te willen geloven worden mensen vaak ook goedgelovig en dus vatbaar voor allerlei onzin. Mensen iets laten geloven is niet moeilijk. Elke zelfbenoemde goeroe met enig charisma kan eenvoudig zieltjes winnen. En ook ik leerde via bovenstaand experiment hoe makkelijk het was om enkele vriendinnen te laten geloven dat ik een bijzondere gave had. Zo sterk zelfs dat ik me bijna bezwaard voelde wanneer ik, even later, mijn verkregen magiër-status weer inleverde door op te biechten dat ze misleid waren.

Bovenstaand experiment komt uit het boek The Game van Neil Strauss. In dit boek beschrijft hij hoe hij wordt ingewijd als PUA (Pick-Up Artist) en getraind wordt in het versieren van vrouwen. Zijn 'opleiding' is boven alles een soort van hogeschool in de misleiding en manipulatie van de vrouwelijke geest.
Mystery, zijn 'leermeester' leert hem dat vrouwen graag willen geloven en spiritualiteit willen ervaren.
'En dan geven we die ze toch!', aldus Mystery.
In versiergesprekken werkt de truc als volgt. De PUA vraagt aan zijn target of deze gelooft in gedachten lezen. Veel vrouwen staan open voor deze mogelijkheid of zijn er op z'n minst nieuwsgierig naar. De PUA vraagt een getal in gedachten te nemen en gaat vervolgens ter versterking een beetje mysterie creëren: 'Kijk in mijn rechteroog en denk aan het getal ...' En dan noemt de PUA het getal: 7.
Het hele geheim is hier wetenschap. Waar de vrouw denkt dat de PUA een kans van 1 op 10 heeft, heeft deze in werkelijkheid een kans van zo'n 70%. Omdat 70% van de mensen voor het getal 7 kiest.
Getallen zijn niet zo neutraal als ze lijken. Zo mijden mensen graag de uitersten (1 en 10). Veel getallen hebben onbewust een negatieve connotatie (bijvoorbeeld 1 t/m 5 is een onvoldoende op school, en een mager zesje is ook niet al te best). Daarbij is de 7 een getal dat terug komt op veel plekken. Zoals de 7 spirituele wetten van succes, de 7 wereldwonderen... In het westen wordt de zeven als geluksgetal beschouwd!
Wanneer de PUA goed zit, dan is er het magische moment en is deze al aardig op weg de dame te veroveren. Wanneer deze fout zit is er direct iets van een grap paraat als 'En jij geloofde dat...' En ook dan is veelal het ijs gebroken zodat de PUA verder gaat naar de volgende stap binnen de verleidingsfuik. Ofwel alle wegen leiden naar Rome of - preciezer - de slaapkamer van de PUA.

Wanneer je gaat zien hoe makkelijk het is om mensen iets te laten geloven, dan kun je je vraagtekens zetten bij hoe het geloofsproces bij meer serieuze geloofsvraagstukken werkt. In die zin begrijp ik ook goed dat veel nuchtere mensen heel sceptisch naar geloven kijken. Het zou me ook niet verbazen wanneer er naast een verslavingsgen nog eens een geloofsgen ontdekt wordt.

Geloof is het meest wezenlijke...
Even terug naar mijn uitspraak aan het begin van dit artikel:
'Geloof is het meest wezenlijke dat een mens drijft.'
Praktiserend gelovig of niet: geloof zit diep in ons systeem. Veel dieper dan menigeen zich bewust is.

Een voorbeeld: Het is vandaag zondag en op zondagen kan ik heerlijk schaamteloos nietsdoen; lekker lummelen terwijl ik me daar helemaal goed bij voel. Wanneer ik morgen, de maandag, eveneens met nietsen zou invullen, zou het anders voelen. Ergens kruipt een schuldgevoel naar boven dat lummelen op een maandag niet mag. Wanneer je kijkt naar waar dat schuldgevoel vandaan komt, dan heeft dat alles te maken met geloof. De zondag als toegestane vrije rustdag is uiteindelijk terug te voeren op het christelijk geloof. Dus, of ik het nou wil of niet, christelijke normen en waarden en calvinistische gedachtegoed zit diep in mijn DNA verankerd:
'In het zweet des aanschijns zult u uw geld verdienen' en 'Het leven is geen lolletje; paraplu parasolletje'.

Leven in angst
Religie brengt de mensheid denk ik vooral iets moois. Het geeft houvast. Geloven geeft zin aan het leven en daarmee is geloven zinvol. Los van de vraag of dat wat men gelooft ook de waarheid is.

Zelf zou ik ook liever overtuigd gelovig zijn dan als een 'verweesde' agnost in onzekerheid te leven. Als agnost hou je feitelijk alle opties open en dat brengt de nodige onzekerheid met zich mee. En hoe onzichtbaar ook, dat beïnvloed mijn leven. En wel meer dan ik zou willen...
Wanneer ik bijvoorbeeld een overtuigd atheïst zou zijn, dan zou ik anders gaan leven. Dan geldt direct: 'Je leeft maar één keer', en dan zou ik daar het maximale uit willen halen. Voor mij zou dat betekenen dat ik de komende jaren om te beginnen allereerst alles gaan doen waar ik zin in heb. En, mocht ik daar op mijn oude dag een te hoge prijs voor betalen, dan zou ik er zelf weinig moeite mee hebben er dan iets eerder uit te stappen. In mijn persoonlijk levensvisie is daar niets mis mee. Maar vanuit de verschillende geloven staat mij dan heel wat straf te wachten voor al mijn egocentrisch en onverantwoord gedrag.

Ofwel, godsdiensten brengen naast veel moois helaas ook veel angst. Neem alleen al het hele idee van een hemel en een hel uit het christendom. Dat is een idee dat mensen aardig bang kan maken. En zo hebben eigenlijk alle godsdiensten wel een straf in petto voor de mensen die niet leven volgens het boekje. Zelfs binnen een meer 'zachte' religieuze stroming zoals het boeddhisme.
In het boeddhisme heb je het fenomeen karma, ofwel alles wat je uitzendt komt als een boemerang weer bij je terug. En daar is je karma dus je straf wanneer je iets gedaan hebt dat je beter niet had kunnen doen. Daarnaast kun je net als op school in een cyclus van reïncarnatie 'blijven zitten'. Wanneer je de lessen onvoldoende leert moet je nog een keer met een vergelijkbare opdracht incarneren. Niet altijd een prettig idee als je even in een mindere incarnatie zit.

Maar ik dwaal af, ik zou dus liever geloven dan agnost zijn. Maar geloof is geen keuze. Het is iets wat je hebt of wat je niet hebt.

Alles is waar?!
Tot slot nog een intrigerende gedachte om dit stukje af te sluiten.
Mijn ervaring is dat wanneer je je openstelt voor een geloof je bijna als vanzelf waarheden in dat geloof gaat vinden.
Voor een deel is dat waarschijnlijk suggestie of beter het waarnemereffect (Het woord 'waarnemen' heeft het al in zich: iets 'voor waar nemen'). Interessanter is dat er op het gebied van geloof ook echt vanalles te ervaren is.

Wellicht is het zo dat hetgeen je gelooft waarheid wordt. Geloof je dat je met engelen kan praten, dan kan dat. Geloof je in een hemel na de dood, dan kom je daar. Ben je atheïst, dan verdwijn je in het niets. En hindoeïsten en boeddhisten reïncarneren er vrolijk op los. En de enkeling die gelooft in een paars 13-koppig monster... Precies!
Dus misschien is het met alle godsdiensten niet of-of maar en-en en zijn ze allemaal waar!? En is een specifieke religie niets anders dan andere route binnen the matrix van ons universum. Omdat er binnen deze gedachtegang dus geen absolute waarheid is kunnen alle godsdienstoorlogen per direct gestaakt worden. Mooi toch?!
Nu alleen nog wat mensen vinden die dit willen geloven.

 


  |  32 reacties Klik hier om te reageren op dit artikel Reacties
Allereerst jouw getallen-spelletje, werkte bij mij niet. Ik schreef op een 3, maar de computer antwoordde met 7. Volgens de astronomie heeft het heelal geen einde, als je steeds maar dezelfde kant op gaat kom je weer op je beginpunt uit. Maar het heelal wordt steeds groter. de theorie is dat milliarden jaren geleden het heelal met een "oerknal" ontstaan is. Het begin van de tijd. Nu bewegen dr sterrenstelsels van elkaar af. Maar met geloof heeft dit niet veel te maken. Groeten Pappa
 
Jan Emck 04-03-2012  |  17:04:54
Tja... met 70% kans, er even vanuit gaande dat de statistieken van PUA-goeroe 'Mystery' kloppen heb je nog een aardige kans dat het mislukt. Maar zoals ik al schreef werkt de truc voor de PUA ook als het gedachten lezen mislukt. En een iets als het begin van de tijd ligt zoals ik schrijf in het artikele buiten mijn denk kaders. Dus zelfs als een theorie als de oerknal ooit bewezen wordt geldt van mij dat ik het zal moeten geloven...
 
Karel 05-03-2012  |  21:02:47
Mooi om te lezen hoe je op een vergelijkbare manier met dit soort zaken omgaat als ikzelf. Vanuit het feit dat we geen idee hebben wat er allemaal gebeurt, gaan we dingen zelf vormgeven of zingeven. Oneindig is voor ons niet te bevatten. Het ontstaan van het heelal is voor ons niet te bevatten. God is niet te bevatten. Wat we doen om met deze onzekerheid om te gaan is dingen behapbaar te maken. We verzinnen dus hoe groot oneindig is. Dat is nog niet een fractie van de werkelijkheid. Als je oneindig al een werkelijkheid zou kunnen noemen (niet dus). Hetzelfde geldt voor god: We maken een beeld van wat dat moet zijn. Eerst maar eens een Hij. Liefst met een hoofdletter. Dan tekenen we een witte wolk met een vriendelijk gezicht. En een duivel natuurlijk met hoorntjes. Zo; nou weten we waar we het over hebben. NEE dus. Het enige dat we weten is het beeld dat we ons gevormd hebben. Gaan we dat toch geloven. Alles is prima. Alleen jammer dat de streng gelovigen niet in de gaten hebben dat ze juist hun zelfgecreëerde afgod aanbidden. Tsja, dat ze de heidenen verketteren die hetzelfde deden, laten we maar even weg. Of de christelijke die een moslim afkeurt omdat hij niet gelovig is. Als je zelf wérkelijk gelooft, dan laat je anderen ook in hun waarde omdat je zeker weet dat er maar één god is. Dus mijn stelling is: Hoe geloviger iemand is; hoe meer hij een niet gelooft. Hoe meer houvast hij nodig heeft aan zijn eigen beeld. Ik wilde hier zelf een blog over schrijven, maar ben blij dat ik mijn verhaal hier kwijt kon. Dank je.
 
Jos Verheijden 14-03-2012  |  09:35:13
@Jos Bedankt voor uitgebreide reactie. Wij mensen zijn complexe wezens ;-) We kunnen iets niet bevatten maar beseffen wel bewust dat we dat iets niet kunnen bevatten. Daarbij denk ik dat je gelijk hebt dat we ook van alles verzinnen omdat we slecht met onzekerheid overweg kunnen. In een maakbare welvarende maatschappij is er minder geloof ('god is niet nodig') en in slechte tijden bloeit het geloof weer op.
 
Karel 15-03-2012  |  14:07:23
soccer shoes, http://www.soccer-shoes.org/ softball bats, http://www.softball-bats.us/ supra shoes, http://www.suprashoe.net/ swarovski outlet, http://www.swarovskicrystal.com.co/ swarovski outlet, http://www.swarovskijewelry.com.co/ swarovski, http://www.swarovski-uk.org.uk/ north face outlet online, http://www.the-northface.com.co/ the north face outlet, http://www.the-northface.in.net/ north face uk, http://www.thenorth-face.org.uk/ the north face outlet, http://www.thenorthface.us.org/ calvin kleins outlet, http://www.calvinklein.co.com/ celine bags, http://www.celinebags.org/ cheap nfl jerseys, http://www.cheapjerseys.in.net/ air jordan retro, http://www.cheap-jordans.net/ michael kors outlet, http://www.cheapmichaelkors.us.org/ nike sneakers, http://www.cheap-nikeshoes.com/ oakley vault, http://www.cheapoakley.us.org/ oakley vault, http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/ cheap oakley, http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/ ray ban sunglasses, http://www.cheaprayban.com.co/ discount shoes, http://www.cheapshoes.com.co/ ugg boots clearance, http://www.cheapuggboots.eu.com/ flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/ air max 2015, http://www.nike-air-max.us/ nike outlet, http://www.nikefactory.org/ nike running shoes, http://www.nikefree5.net/ nike free, http://www.nikefree-run.net/ nike running, http://www.nikefree-run.org.uk/ nike air max, http://www.jordanrelease-dates.com/ nike mercurial, http://www.nikemercurial.net/ roshe run, http://www.nikerosherun.us/ cheap nike shoes, http://www.nikestore.us/ north face jackets, http://www.northface.us.org/ north face jackets women, http://www.northfaceoutlet.com.co/ oakley sunglasses outlet, http://www.oakleyoutlet.us.org/ oakley outlet, http://www.oakley-sunglasses.us.org/ oakley vault, http://www.oakleysunglassescheap.in.net/ cheap oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/ omega watches, http://www.omegawatches.us.com/ pandora sale, http://www.pandora-charms.org.uk/ pandora charms, http://www.pandorajewelry.com.co/ ralph lauren outlet, http://www.polo-outlets.com/ prada outlet, http://www.pradahandbags.net.co/ prada outlet, http://www.pradahandbags.com.co/ prada shoes for men, http://www.pradashoes.com.co/ polo ralph lauren outlet online, http://www.ralph-lauren.org.uk/ ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/ ralph lauren outlet, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/ ralph lauren shirts, http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/ ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/ ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/ ray-ban, http://www.ray-ban-outlet.us.com/ ray-ban sunglasses, http://www.raybans.us.org/ ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglasses.org.uk/ ray ban sunglasses outlet, http://www.rayban-sunglasses.us.org/ cheap ray ban, http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/ burberry outlet, http://burberry.outletnow.net/ red bottoms, http://christian.louboutin-outlet.net/ tory burch handbags, http://toryburch.salesandals.net/ abercrombie and fitch kids, http://www.abercrombieand-fitch.com.co/ abercrombie fitch, http://www.abercrombiefitch.us.com/ abercrombie.com, http://www.abercrombie-kids.us.com/ air huarache, http://www.air-huarache.co.uk/ jordan shoes, http://www.airjordans.us/ jordan retro, http://www.airjordanshoes2015.com/ nike air max 2014, http://www.airmax-2015.org/ nike air max 2015, http://www.airmax-90.org/ babyliss pro, http://www.babyliss-pro.net/ basketball shoes, http://www.basketballshoes.com.co/ beats by dre outlet, http://www.beatsbydrdre.co.com/ beats headphones, http://www.beatsbydre.com.co/ beats by dre outlet, http://www.beats-by-dre.com.co/ beats by dr dre, http://www.beatsheadphones.in.net/ bottega, http://www.bottega.us/ burberry outlet, http://www.burberryhandbags.net.co/ burberry outlet, http://www.burberry-outlet.jp.net/ burberry outlet, http://www.burberryoutlet.org.uk/ burberry, http://www.burberryoutlet-online.co.com/ burberry.com, http://www.burberryoutlet-online.in.net/ christian louboutin shoes, http://www.christian--louboutin.in.net/ christian louboutin, http://www.christianlouboutin.org.uk/ christian louboutin shoes, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/ coachfactory.com/shop, http://www.coachfactory-outlet.co.com/ coachfactory.com, http://www.coachfactoryoutletonline.co.com/ coach handbags outlet, http://www.coach-handbags.com.co/ coach factory outlet online, http://www.coachoutlet-online.com.co/ coachoutlet.com, http://www.coachoutletstore.net.co/ coach bags outlet, http://www.coachoutletstore-online.com.co/ chanel outlet, http://www.coco-chanelbags.com.co/ converse shoes, http://www.converse.net.co/ hermes handbags, http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/ cheap glasses, http://www.eyeglassesonline.us.com/ sunglasses for women, http://www.eyeglassframes.us.com/ hollister clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/ chanel bags, http://www.chanelhandbags.net.co/ softball bats, http://www.cheapbaseballbats.net/ christian louboutin, http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/ ferragamo outlet, http://www.ferragamo.com.co/ salvatore ferragamo outlet, http://www.ferragamoshoes.net/ hair straightener, http://www.ghdhairstraightener.com.co/ gucci sale, http://www.gucci.me.uk/ gucci belt, http://www.guccihandbags.com.co/ gucci handbags, http://www.gucci-outlet.in.net/ gucci belt, http://www.gucci--outlet.com.co/ gucci shoes outlet, http://www.guccishoes.net.co/ gucci outlet, http://www.guccishoes.us.org/ hermes birkin bag, http://www.hermesbags.com.co/ hermes birkin, http://www.hermesbirkin.com.co/ hermes bags, http://www.hermesoutlet.net.co/ hollister kids, http://www.hollister.us.org/ hollister, http://www.hollisterclothing-store.in.net/ insanity workout calendar, http://www.insanityworkout.net.co/ iphone 4s cases, http://www.iphone-cases.us/ jimmy choo shoes, http://www.jimmychoo.net.co/ air jordan, http://www.jordanretro.org/ air jordan shoes, http://www.jordan-shoes.com.co/ juicy couture, http://www.juicycouture.com.co/ juicy couture outlet, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/ kate spade, http://www.kate-spade.com.co/ katespade, http://www.katespade-outlet.com.co/ kate spade bags, http://www.kate-spades.com/ longchamp bags, http://www.longchamp.us.org/ longchamp outlet, http://www.longchamp.com.co/ louboutin, http://www.louboutin.jp.net/ louis vuitton canada, http://www.louis-vuittoncanada.ca/ louis vuitton outlet stores, http://www.louisvuitton.jp.net/ louis vuitton outlet, http://www.louis--vuitton.org.uk/ louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton.so/ louis vuitton outlet online, http://www.louisvuittonas.com/ louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/ louis vuitton handbags, http://www.louisvuitton-outlets.us/ marc jacobs bags sale, http://www.marcjacobsonsale.com/ mcm bags, http://www.mcm-bags.net/ mcm handbags, http://www.mcmhandbags.com.co/ michael kors outlet store, http://www.michaelkors.so/ michael kors outlet online, http://www.michael--kors.us.com/ michael kors outlet, http://www.michaelkorsbags.us.org/ michael kors uk, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/ michael kors, http://www.michael-kors-handbags.us.com/ michael kors outlet online sale, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/ michael kors purses, http://www.michael-kors-outlet.us.org/ michael kors handbags, http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/ michael kors, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/ michael kors outlet online sale, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/ michael kors bags, http://www.michaelkors-uk.org.uk/ mont blanc, http://www.montblanc--pens.net/ new balance, http://www.newbalance-outlet.org/ ray ban sunglasses outlet, http://www.raybanwayfarer.in.net/ knock off designer handbags, http://www.replicahandbags.com.co/ rolex watches, http://www.replicawatches.us.com/ jordan 6, http://www.retro-jordans.com/ omega watches, http://www.rolex-watches.me.uk/ roshe run, http://www.rosherun.org.uk/ roshe runs, http://www.rosheruns.us/ salvatore ferragamo shoes, http://www.salvatoreferragamo.in.net/ north face jackets outlet, http://www.thenorthfacejackets.in.net/ thomas sabo, http://www.thomassabo-uk.org.uk/ tiffany jewelry, http://www.tiffanyandco.net.co/ tiffany co, http://www.tiffanyjewelry.us.org/ timberland boots, http://www.timberlandboots-outlet.net/ timberland outlet, http://www.timberland-shoes.com/ tommy hilfiger polos, http://www.tommyhilfiger.net.co/ tommy hilfiger coupons, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/ toms shoes, http://www.tomshoesoutlet.com/ toms outlet, http://www.toms-outlet.in.net/ toms shoes, http://www.toms-shoes.com.co/ tory burch handbags, http://www.tory-burch-outlet.in.net/ tory burch handbags, http://www.tory-burchoutlet.us.com/ true religion jeans outlet, http://www.true-religion.com.co/ true religion outlet, http://www.truereligionjeans.net.co/ true religion jeans women, http://www.truereligion-outlet.com.co/ ugg boots, http://www.uggaustralia.net.co/ uggs outlet, http://www.uggboots.net.co/ ugg australia, http://www.uggbootsclearance.com.co/ ugg, http://www.uggsonsale.com.co/ ugg boots clearance, http://www.uggsoutlet.com.co/ coach outlet online, http://www.uptocoachoutlet.com/ vans shoes, http://www.vansshoes.us/ dresses for weddings, http://www.weddingdressesuk.org.uk/ yoga pants, http://www.yogapants.com.co/ uggs outlet, http://www.ugg-boots.us.org/ polo ralph lauren outlet online, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ burberry outlet online, http://www.burberryoutletonline.ar.com/ toms shoes outlet, http://www.toms-outlet.net.co/ cheap michael kors, http://www.michaelkors.in.net/ louboutin, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ tory burch shoes, http://www.toryburchsale.com.co/ prada outlet, http://www.pradaoutlet.com.co/ longchamp outlet, http://www.longchamp-handbags.in.net/ longchamp, http://www.longchampoutlet.com.co/ chanel bags, http://www.chanel-bags.com.co/ true religion jeans outlet, http://www.truereligion-outlet.us.org/ abercrombie fitch, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/ hollister co, http://www.hollisterclothing.in.net/ new balance store, http://www.newbalance-shoes.org/ converse sneakers, http://www.converse--shoes.net/ lululemon outlet, http://www.lululemonoutlet.com.co/ cheap jerseys, http://www.nfl-jerseys.in.net/ nfl jerseys, http://www.cheapjerseys.us.org/ rolex watches, http://www.rolex-watches.us.com/ omega watches, http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ p90x, http://www.p90xworkout.in.net/ giuseppe zanotti, http://www.giuseppezanotti.com.co/ mac cosmetics, http://www.maccosmetics.net.co/ instyler, http://www.instyler.in.net/ mizuno running, http://www.mizunorunning.net/ handbags outlet, http://www.handbagsoutlet.com.co/ hilfiger outlet, http://www.hilfigeroutlet.in.net/ ed hardy, http://www.edhardy.in.net/ levi's jeans, http://www.levisjeans.com.co/ bcbg max azria, http://www.bcbgdresses.net/ bebe outlet, http://www.bebeclothing.net/ harrods, http://www.harrods-london.co.uk/ gucci outlet, http://www.guccishoes.com.co/ polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/
 
WIWI 11-06-2015  |  09:37:31
soccer shoes, http://www.soccer-shoes.org/ softball bats, http://www.softball-bats.us/ supra shoes, http://www.suprashoe.net/ swarovski outlet, http://www.swarovskicrystal.com.co/ swarovski outlet, http://www.swarovskijewelry.com.co/ swarovski, http://www.swarovski-uk.org.uk/ north face outlet online, http://www.the-northface.com.co/ the north face outlet, http://www.the-northface.in.net/ north face uk, http://www.thenorth-face.org.uk/ the north face outlet, http://www.thenorthface.us.org/ calvin kleins outlet, http://www.calvinklein.co.com/ celine bags, http://www.celinebags.org/ cheap nfl jerseys, http://www.cheapjerseys.in.net/ air jordan retro, http://www.cheap-jordans.net/ michael kors outlet, http://www.cheapmichaelkors.us.org/ nike sneakers, http://www.cheap-nikeshoes.com/ oakley vault, http://www.cheapoakley.us.org/ oakley vault, http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/ cheap oakley, http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/ ray ban sunglasses, http://www.cheaprayban.com.co/ discount shoes, http://www.cheapshoes.com.co/ ugg boots clearance, http://www.cheapuggboots.eu.com/ flat iron, http://www.chiflatiron.net.co/ air max 2015, http://www.nike-air-max.us/ nike outlet, http://www.nikefactory.org/ nike running shoes, http://www.nikefree5.net/ nike free, http://www.nikefree-run.net/ nike running, http://www.nikefree-run.org.uk/ nike air max, http://www.jordanrelease-dates.com/ nike mercurial, http://www.nikemercurial.net/ roshe run, http://www.nikerosherun.us/ cheap nike shoes, http://www.nikestore.us/ north face jackets, http://www.northface.us.org/ north face jackets women, http://www.northfaceoutlet.com.co/ oakley sunglasses outlet, http://www.oakleyoutlet.us.org/ oakley outlet, http://www.oakley-sunglasses.us.org/ oakley vault, http://www.oakleysunglassescheap.in.net/ cheap oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/ omega watches, http://www.omegawatches.us.com/ pandora sale, http://www.pandora-charms.org.uk/ pandora charms, http://www.pandorajewelry.com.co/ ralph lauren outlet, http://www.polo-outlets.com/ prada outlet, http://www.pradahandbags.net.co/ prada outlet, http://www.pradahandbags.com.co/ prada shoes for men, http://www.pradashoes.com.co/ polo ralph lauren outlet online, http://www.ralph-lauren.org.uk/ ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/ ralph lauren outlet, http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/ ralph lauren shirts, http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/ ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/ ralph lauren outlet online, http://www.ralphlaurenpolo.in.net/ ray-ban, http://www.ray-ban-outlet.us.com/ ray-ban sunglasses, http://www.raybans.us.org/ ray ban sunglasses, http://www.rayban-sunglasses.org.uk/ ray ban sunglasses outlet, http://www.rayban-sunglasses.us.org/ cheap ray ban, http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/ burberry outlet, http://burberry.outletnow.net/ red bottoms, http://christian.louboutin-outlet.net/ tory burch handbags, http://toryburch.salesandals.net/ abercrombie and fitch kids, http://www.abercrombieand-fitch.com.co/ abercrombie fitch, http://www.abercrombiefitch.us.com/ abercrombie.com, http://www.abercrombie-kids.us.com/ air huarache, http://www.air-huarache.co.uk/ jordan shoes, http://www.airjordans.us/ jordan retro, http://www.airjordanshoes2015.com/ nike air max 2014, http://www.airmax-2015.org/ nike air max 2015, http://www.airmax-90.org/ babyliss pro, http://www.babyliss-pro.net/ basketball shoes, http://www.basketballshoes.com.co/ beats by dre outlet, http://www.beatsbydrdre.co.com/ beats headphones, http://www.beatsbydre.com.co/ beats by dre outlet, http://www.beats-by-dre.com.co/ beats by dr dre, http://www.beatsheadphones.in.net/ bottega, http://www.bottega.us/ burberry outlet, http://www.burberryhandbags.net.co/ burberry outlet, http://www.burberry-outlet.jp.net/ burberry outlet, http://www.burberryoutlet.org.uk/ burberry, http://www.burberryoutlet-online.co.com/ burberry.com, http://www.burberryoutlet-online.in.net/ christian louboutin shoes, http://www.christian--louboutin.in.net/ christian louboutin, http://www.christianlouboutin.org.uk/ christian louboutin shoes, http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/ coachfactory.com/shop, http://www.coachfactory-outlet.co.com/ coachfactory.com, http://www.coachfactoryoutletonline.co.com/ coach handbags outlet, http://www.coach-handbags.com.co/ coach factory outlet online, http://www.coachoutlet-online.com.co/ coachoutlet.com, http://www.coachoutletstore.net.co/ coach bags outlet, http://www.coachoutletstore-online.com.co/ chanel outlet, http://www.coco-chanelbags.com.co/ converse shoes, http://www.converse.net.co/ hermes handbags, http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/ cheap glasses, http://www.eyeglassesonline.us.com/ sunglasses for women, http://www.eyeglassframes.us.com/ hollister clothes, http://www.fashion-clothing.us.com/ chanel bags, http://www.chanelhandbags.net.co/ softball bats, http://www.cheapbaseballbats.net/ christian louboutin, http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/ ferragamo outlet, http://www.ferragamo.com.co/ salvatore ferragamo outlet, http://www.ferragamoshoes.net/ hair straightener, http://www.ghdhairstraightener.com.co/ gucci sale, http://www.gucci.me.uk/ gucci belt, http://www.guccihandbags.com.co/ gucci handbags, http://www.gucci-outlet.in.net/ gucci belt, http://www.gucci--outlet.com.co/ gucci shoes outlet, http://www.guccishoes.net.co/ gucci outlet, http://www.guccishoes.us.org/ hermes birkin bag, http://www.hermesbags.com.co/ hermes birkin, http://www.hermesbirkin.com.co/ hermes bags, http://www.hermesoutlet.net.co/ hollister kids, http://www.hollister.us.org/ hollister, http://www.hollisterclothing-store.in.net/ insanity workout calendar, http://www.insanityworkout.net.co/ iphone 4s cases, http://www.iphone-cases.us/ jimmy choo shoes, http://www.jimmychoo.net.co/ air jordan, http://www.jordanretro.org/ air jordan shoes, http://www.jordan-shoes.com.co/ juicy couture, http://www.juicycouture.com.co/ juicy couture outlet, http://www.juicycoutureoutlet.net.co/ kate spade, http://www.kate-spade.com.co/ katespade, http://www.katespade-outlet.com.co/ kate spade bags, http://www.kate-spades.com/ longchamp bags, http://www.longchamp.us.org/ longchamp outlet, http://www.longchamp.com.co/ louboutin, http://www.louboutin.jp.net/ louis vuitton canada, http://www.louis-vuittoncanada.ca/ louis vuitton outlet stores, http://www.louisvuitton.jp.net/ louis vuitton outlet, http://www.louis--vuitton.org.uk/ louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton.so/ louis vuitton outlet online, http://www.louisvuittonas.com/ louis vuitton outlet, http://www.louisvuitton-outlet.com.co/ louis vuitton handbags, http://www.louisvuitton-outlets.us/ marc jacobs bags sale, http://www.marcjacobsonsale.com/ mcm bags, http://www.mcm-bags.net/ mcm handbags, http://www.mcmhandbags.com.co/ michael kors outlet store, http://www.michaelkors.so/ michael kors outlet online, http://www.michael--kors.us.com/ michael kors outlet, http://www.michaelkorsbags.us.org/ michael kors uk, http://www.michaelkorshandbags.org.uk/ michael kors, http://www.michael-kors-handbags.us.com/ michael kors outlet online sale, http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/ michael kors purses, http://www.michael-kors-outlet.us.org/ michael kors handbags, http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/ michael kors, http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/ michael kors outlet online sale, http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/ michael kors bags, http://www.michaelkors-uk.org.uk/ mont blanc, http://www.montblanc--pens.net/ new balance, http://www.newbalance-outlet.org/ ray ban sunglasses outlet, http://www.raybanwayfarer.in.net/ knock off designer handbags, http://www.replicahandbags.com.co/ rolex watches, http://www.replicawatches.us.com/ jordan 6, http://www.retro-jordans.com/ omega watches, http://www.rolex-watches.me.uk/ roshe run, http://www.rosherun.org.uk/ roshe runs, http://www.rosheruns.us/ salvatore ferragamo shoes, http://www.salvatoreferragamo.in.net/ north face jackets outlet, http://www.thenorthfacejackets.in.net/ thomas sabo, http://www.thomassabo-uk.org.uk/ tiffany jewelry, http://www.tiffanyandco.net.co/ tiffany co, http://www.tiffanyjewelry.us.org/ timberland boots, http://www.timberlandboots-outlet.net/ timberland outlet, http://www.timberland-shoes.com/ tommy hilfiger polos, http://www.tommyhilfiger.net.co/ tommy hilfiger coupons, http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/ toms shoes, http://www.tomshoesoutlet.com/ toms outlet, http://www.toms-outlet.in.net/ toms shoes, http://www.toms-shoes.com.co/ tory burch handbags, http://www.tory-burch-outlet.in.net/ tory burch handbags, http://www.tory-burchoutlet.us.com/ true religion jeans outlet, http://www.true-religion.com.co/ true religion outlet, http://www.truereligionjeans.net.co/ true religion jeans women, http://www.truereligion-outlet.com.co/ ugg boots, http://www.uggaustralia.net.co/ uggs outlet, http://www.uggboots.net.co/ ugg australia, http://www.uggbootsclearance.com.co/ ugg, http://www.uggsonsale.com.co/ ugg boots clearance, http://www.uggsoutlet.com.co/ coach outlet online, http://www.uptocoachoutlet.com/ vans shoes, http://www.vansshoes.us/ dresses for weddings, http://www.weddingdressesuk.org.uk/ yoga pants, http://www.yogapants.com.co/ uggs outlet, http://www.ugg-boots.us.org/ polo ralph lauren outlet online, http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ burberry outlet online, http://www.burberryoutletonline.ar.com/ toms shoes outlet, http://www.toms-outlet.net.co/ cheap michael kors, http://www.michaelkors.in.net/ louboutin, http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ tory burch shoes, http://www.toryburchsale.com.co/ prada outlet, http://www.pradaoutlet.com.co/ longchamp outlet, http://www.longchamp-handbags.in.net/ longchamp, http://www.longchampoutlet.com.co/ chanel bags, http://www.chanel-bags.com.co/ true religion jeans outlet, http://www.truereligion-outlet.us.org/ abercrombie fitch, http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/ hollister co, http://www.hollisterclothing.in.net/ new balance store, http://www.newbalance-shoes.org/ converse sneakers, http://www.converse--shoes.net/ lululemon outlet, http://www.lululemonoutlet.com.co/ cheap jerseys, http://www.nfl-jerseys.in.net/ nfl jerseys, http://www.cheapjerseys.us.org/ rolex watches, http://www.rolex-watches.us.com/ omega watches, http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ p90x, http://www.p90xworkout.in.net/ giuseppe zanotti, http://www.giuseppezanotti.com.co/ mac cosmetics, http://www.maccosmetics.net.co/ instyler, http://www.instyler.in.net/ mizuno running, http://www.mizunorunning.net/ handbags outlet, http://www.handbagsoutlet.com.co/ hilfiger outlet, http://www.hilfigeroutlet.in.net/ ed hardy, http://www.edhardy.in.net/ levi's jeans, http://www.levisjeans.com.co/ bcbg max azria, http://www.bcbgdresses.net/ bebe outlet, http://www.bebeclothing.net/ harrods, http://www.harrods-london.co.uk/ gucci outlet, http://www.guccishoes.com.co/ polo ralph lauren outlet, http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/
 
WIWI 11-06-2015  |  09:37:33
Geboren http://www.louis-vuittonblackfriday.com/ http://www.christianlouboutinshoesoutlet.org/ 1867 http://www.hollisterclothingstore.org/ http://www.newbalance.com.es/ als http://www.michaelkors-outlet-online.us.org/ http://www.ralphlaurenonlineshop.de/ Sohn http://www.michaelkorsoutlets-online.us.com/ http://www.prada.com.de/ einer http://www.pradaoutlet.com.co/ http://www.converse.com.de/ traditionsreichen http://www.yoga-pants.ca/ http://www.reebok.com.de/ Juristenfamilie, http://www.thejoreseproject.com/ http://www.marcjacobs.us.com/ entwickelte http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/ http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/ sich http://www.adidasshoes.top/ http://www.nikeshoesoutlet.org.uk/ sein http://www.raybanwayfarer.in.net/ http://www.omegawatches.us.com/ Leben http://www.truereligion-outlet.us.org/ http://www.nikemercurial.in.net/ bürgerlich http://www.nike-roshe-run.com.es/ http://www.handbagsoutlet.com.co/ behütet http://www.michael-kors-handbags.us.com/ http://www.hermesbirkin-bag.net/ und http://www.bebeclothing.in.net/ http://www.toryburchsale.com.co/ vielseitig http://www.michael-kors.com.es/ http://www.michaelkorsbags.us.org/ gebildet. http://www.cheap-oakley.us.com/ http://www.toms-outlet.us.com/ Privat http://www.toms--outlet.com.co/ http://www.nike-air-force.de/ Rennreiter http://www.rolex-watches-canada.ca/ http://www.swarovski-australia.com.au/ und http://www.nikeair-max.es/ http://www.nike.org.es/ Pferdezüchter http://www.insanity-workout.us/ http://www.michael-kors.com.co/ stieg http://www.airmax-90.org/ http://www.tiffany-und-co.de/ er http://www.nikefactory.org/ http://www.maccosmetics.net.co/ im http://www.juicycouture.com.co/ http://www.cheap-jordans.net/ ersten http://www.newoutletonlinemall.com/ http://www.nike-skor.com.se/ Weltkrieg http://www.softball-bats.us/ http://www.thomas-sabo.com.de/ zum http://www.vans-shoes.co.uk/ http://www.giuseppe-zanotti.net/ Rittmeister http://www.nike-schuhe.com.de/ http://www.nikestore.com.de/ und http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/ http://www.airmax-2015.org/ Stabsoffizier http://www.cheapmichaelkors.us.org/ http://www.lululemon-australia.com.au/ auf. http://www.swarovskicanada.ca/ http://www.coachoutletstore-online.com.co/ Nach http://www.coco-chanelbags.us.com/ http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/ dem http://www.hogan.com.de/ http://www.swarovskijewelry.com.co/ Krieg http://www.guccioutlet.us.org/ http://www.uggsoutlet.com.co/ ver?ffentlichte http://www.michael-kors-australia.com.au/ http://www.cheaprayban.com.co/ er http://www.tory-burchoutlet.us.com/ http://www.tommy-hilfiger-online-shop.de/ als http://toryburch.salesandals.net/ http://www.tiffany-andco.com.au/ freier http://www.oakley.org.es/ http://www.hollisteronlineshop.com.de/ Schriftsteller http://www.replicahandbags.in.net/ http://www.burberrys-outletonline.com.co/ seine http://www.cheap-nike-shoes.net/ http://www.pandora.com.de/ ersten http://www.abercrombie-and-fitch.ca/ http://www.the-northface.com.co/ Werke, http://www.michaeljordan.com.de/ http://www.uggs.co.nl/ die http://www.ugg-australia.com.de/ http://www.uggbootsclearance.com.co/ in http://www.swarovskicrystal.com.co/ http://www.ralph-lauren-outlet.org.uk/ erster http://www.giuseppezanotti.com.co/ http://www.nike-roshe-run.de/ Linie http://www.nikerosherun.us/ http://www.ugg-boots.us.org/ aus http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/ http://www.polo-outlets.com.co/ Kurzgeschichten, http://www.true-religion.com.co/ http://www.the-north-face.ca/ Novellen, http://www.swarovski-online-shop.de/ http://www.louis-vuitton-australia.com.au/ autobiographischen http://www.adidas.com.se/ http://www.lululemoncanada.ca/ Erz?hlungen http://www.rayban.com.de/ http://www.guccishoes.in.net/ und http://www.beatsbydrdre.co.com/ http://www.oakleyoutlet-store.us.com/ Legenden http://www.pradahandbags.com.co/ http://www.ralph-lauren.com.au/ bestanden. http://www.thenorthface.com.de/ http://www.nike-skos.dk/ Binding http://www.retro-jordans.com/ http://www.adidas--canada.ca/ war http://www.abercrombie-hollister.nl/ http://www.barbour-jacketsoutlet.com/ – http://www.rayban-sunglasses.org.uk/ http://www.nikefree-run.net/ wie http://www.calvin-klein.us.com/ http://www.tommy-hilfiger.com.de/ viele http://www.nfl-jersey.us.com/ http://www.uggboots.net.co/ seiner http://www.timberlandshoes.com.co/ http://www.longchamp-handbags.us.com/ Zeit http://www.pandora-charms-canada.ca/ http://www.nikestore.us/ – http://www.kate-spade.in.net/ http://www.mmoncler-outlet.com/ national http://www.ralphlaurenpolos.in.net/ http://www.burberryhandbagsoutlet.in.net/ gesinnt http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/ http://www.coach-factoryoutlet.net.co/ und http://www.pandorajewelry.top/ http://www.guccishoes.us.org/ verherrlichte http://www.pumaonline-shop.de/ http://www.adidas-schuhe-online.de/ durch http://www.juicycoutureoutlet.net.co/ http://www.katespade.gb.net/ seine http://www.zxcoachoutlet.com/ http://www.nikefree-run.org.uk/ Kriegserfahrungen http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/ http://www.burberry-outlet-store.com/ den http://www.uggsonsale.com.co/ http://www.maccosmetics.gr.com/ ?m?nnlich-soldatischen http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/ http://www.nikefree5.net/ Geist“ http://www.chanel-bags.com.co/ http://www.katespadeoutlet.gb.net/ und http://www.coachoutlet-online.com.co/ http://www.thenorthface.us.org/ die http://www.gucci--uk.co.uk/ http://www.louisvuittons.com.co/ Opferbereitschaft, http://www.ralph-lauren.ca/ http://www.salvatoreferragamo.in.net/ was http://www.michaelkors.so/ http://www.rayban-sunglasses.us.org/ dem http://www.truereligion-outlet.com.co/ http://www.abercrombie-kids.us.com/ Leser http://www.yoga-pants.com.co/ http://www.ray-ban-outlet.us.com/ heute http://www.abercrombiefitch.us.com/ http://www.rayban.org.es/ befremdlich http://www.mcm-bags.in.net/ http://www.polo-ralph-lauren.de/ erscheinen http://www.cheap-baseballbats.net/ http://www.fashionclothing.mex.com/ mag. http://www.nike-air-max.ca/ http://www.hollister-abercrombie.com.se/ Die http://www.pradashoes.com.co/ http://www.harrods-london.co.uk/ 1924 http://www.thomas--sabo.co.uk/ http://www.louisvuitton.jp.net/ erstmalig http://www.edhardy.us.org/ http://www.oakleysunglass.top/ erschienene http://www.levisjeans.com.co/ http://www.rolex-watches.me.uk/ poetische http://www.suprashoes.in.net/ http://www.longchamp.com.de/ Erz?hlung http://www.hollisterclothing.in.net/ http://www.coco-chanel.com.de/ Reitvorschrift http://www.tommy-hilfiger.co.nl/ http://www.basketballshoes.com.co/ für http://www.barbour-factory.com/ http://www.tiffanyjewelry.us.org/ eine http://www.eyeglass-frames.us.com/ http://www.thenorth-face.org.uk/ Geliebte http://www.northface.us.org/ http://www.louisvuitton.so/ verknüpft http://www.air-huarache.co.uk/ http://www.rosherun.org.uk/ galantes http://www.asics-gel.de/ http://www.vans-shoes.net/ Kavaliertum http://www.hollister.us.org/ http://www.bottega.us/ mit http://www.jordan-shoes.com.co/ http://www.airjordanshoes2015.com/ dem http://www.montblanc--pens.in.net/ http://www.cheap-jerseys.us.org/ Denken http://www.beats-headphone.in.net/ http://www.timberlandbootsoutlet.us.com/ und http://www.louisvuitton-outlets.us/ http://www.uggscanada.ca/ Handeln http://www.ghdhairstraightener.com.co/ http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/ eines http://www.nike-air-max.com.de/ http://www.pandorajewellery.com.au/ Rittmeisters. http://www.iphone-cases.com.co/ http://www.ugg-australia.in.net/ Sie http://www.rosheruns.us/ http://www.nike-air-max.com.se/ bedient http://www.coach-handbags.com.co/ http://www.gucci-outletsale.in.net/ sich http://www.newbalance-shoes.org/ http://www.hermesbags.jp.net/ blumiger http://www.rolexwatchesforsale.us.com/ http://www.oakley--sunglasses.com.au/ Worte http://www.michael-kors-taschen.com.de/ http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/ und http://www.woolrich-clearance.com/ http://www.christian-louboutin-shoes.ca/ scheint http://www.nike-shoes-canada.ca/ http://www.burberry--outlet.com.co/ dem http://www.rolex-watches.us.com/ http://www.truereligionjeans.net.co/ Leser http://www.coachfactory-outlet-online.in.net/ http://www.uptocoachoutlet.com/ unserer http://www.thenorthfacejackets.in.net/ http://www.burberryoutletonline.gb.net/ Zeit http://www.louisvuittons.com.co/ http://www.michaelkors-outlet-online.com.co/ romantisch http://www.ralph-lauren.org.uk/ http://www.christian--louboutin.in.net/ verkl?rt. http://www.newbalance-outlet.org/ http://www.michael-kors-outlet.us.org/ Dennoch http://www.celinebags.org/ http://www.louis--vuitton.org.uk/ übt http://www.converse.net.co/ http://www.p90xworkout.in.net/ sie http://www.louis-vuittonoutletcanada.ca/ http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/ eine http://www.chanelhandbags.net.in/ http://www.oakleysunglasses.mex.com/ unerkl?rliche http://www.louisvuitton-outlet.com.co/ http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/ Anziehungskraft http://www.longchamp.us.org/ http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/ aus. http://www.pulseras-pandora.com.es/ http://www.vans-schuhe.com.de/ Man http://www.gucci-taschen-outlet.de/ http://www.burberryonlineshop.de/ mag http://www.tiffanyandco.net.co/ http://www.nike-rosherun.nl/ eine http://www.new-balance.ca/ http://www.tiffanyandco-canada.ca/ beliebige http://www.uggboots.com.de/ http://www.mizuno-running.net/ Seite http://www.mcmhandbags.com.co/ http://www.coachoutletstore.net.co/ aufschlagen http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/ http://www.raybans.us.org/ und http://www.omegarelojes.es/ http://www.ralphlaurenepolo.com/ wird http://www.rayban.co.nl/ http://www.michaelkors.com.se/ sich http://www.louis-vuitton-taschen.com.de/ http://www.toms-shoes.net.co/ sofort http://www.hollistercanada.ca/ http://www.burberry-outlet.me.uk/ darin http://www.bcbgdresses.in.net/ http://www.beatsbydre.com.co/ festlesen. http://www.chiflatiron.net.co/ http://www.wedding--dresses.ca/ Und http://www.soccer-shoes.org/ http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/ die http://www.babyliss.us.org/ http://www.tory-burch-outlet.in.net/ Gedanken http://www.ugg-boots-australia.com.au/ http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/ Rudolf http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/ http://www.moncler-outlet.us.org/ G. http://www.hilfigeroutlet.in.net/ http://www.ferragamo.com.co/ Bindings http://www.uhren-shop.com.de/ http://www.louboutin.jp.net/ zur http://www.air-max.com.de/ http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/ Entschleunigung http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/ http://www.replica-watches.us.com/ des http://www.eyeglassesonline.us.com/ http://www.abercrombieand-fitch.net.co/ Tagesgesch?ftes, http://www.jimmychoo.net.co/ http://www.adidas.org.es/ zu http://www.new-balance-schuhe.de/ http://www.christianlouboutin.org.uk/ Etikette http://www.hermesoutlet.in.net/ http://www.outletonline-michaelkors.com/ und http://www.instylers.us.com/ http://www.cheapshoes.com.co/ dem http://www.nike-schoenen.co.nl/ http://www.ray-ban-sunglasses-outlet.in.net/ Umgang http://www.airjordans.us/ http://www.adidas-superstar.nl/ mit http://www.northfaceoutlet.com.co/ http://www.nike-air-max.com.au/ dem http://www.guccihandbags.net.co/ http://www.guccishoes.com.co/ edlen http://www.the-northface.us.org/ http://www.swarovskiuk.me.uk/ Tier http://www.longchampoutlet.com.co/ http://www.burberryoutlet-canada.ca/ haben http://www.pradahandbags.net.co/ http://www.cheap-uggboots.in.net/ einst http://www.burberrys-outlet.in.net/ http://www.michaelkors-uk.org.uk/ und http://www.tommyhilfiger.net.co/ http://www.salomon-schuhe.com.de/ jetzt http://www.nike-huarache.nl/ http://www.michaelkors.co.nl/ nichts http://www.bcbg-max-azria.ca/ http://www.oakley.com.de/ an http://www.weddingdressesuk.org.uk/ http://www.nike-free-run.de/ Bedeutung http://www.pandora-charms.org.uk/ http://www.michaelkorshandbags.org.uk/ eingebü?t. http://www.michael--kors.us.com/ http://www.ferragamoshoes.net/ http://www.adidas-superstar.de/ http://www.lululemonoutlet.gb.net/ http://www.jordanrelease-dates.in.net/ http://www.ray--ban.ca/ http://www.longchamp.com.co/ http://www.beats-by-dre.com.co/ http://www.toms-shoes-outlet.org/ http://www.oakleysunglassescheap.in.net/ http://www.nike-air-max.us/ http://www.cheapjerseys.us.org/ http://www.michael-kors.net.co/ http://www.jordanretro.org/ http://www.horloges-rolex.nl/ http://www.converse-shoes.net/ http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/
 
crx 16-10-2015  |  11:12:50
http://www.burberrybackpack.us Burberry Backpack for Women http://www.chanel-bags-outlet.us.com Chanel Factory Outlet http://www.louisvuittonalmabag.net.in louis vuitton alma http://www.coach-backpack.us coach backpack http://www.louisvuittonshoesmen.net.in cheap louis vuitton shoes http://www.burberryshoes.us Burberry Shoes Sale Women http://www.louisvuittonhandbagsonsale.us.com louis vuitton handbags on sale http://www.louisvuittonspeedy35.us.com louis vuitotn speedy http://www.guccisunglassesforwomen.co Gucci Sunglasses for Women on Sale http://www.chanel-tote-bag.us chanel tote bag http://www.coachhandbagssale.co coach handbags sale http://www.coach-backpack.us coach backpacks on sale http://www.hermesbirkinprice.co Hermes Birkin Price 2015 http://www.chanel-diaper-bag.com chanel diaper bag http://www.michaelkorshamiltontote.biz michael kors tote http://www.louisvuittonartsy.us.com louis vuitton artsy http://www.louisvuittonzippywallet.net louis vuitton wallet cheap http://www.burberrytote.us Burberry Tote Bags http://www.coachbagsonsale.us.com coach bags on sale factory outlet http://www.chanel-crossbody.org Chanel Cross Body Bag http://www.louisvuittonzippywallet.net louis vuitton zippy http://www.cheap-coach-purses.us.com cheap coach purses from china http://www.coachmessengerbag.us coach messenger bag for women http://www.coach-wallets.co coach wallets on sale outlet http://www.louisvuittonwalletsformen.us.com louis vuitton mens wallets cheap http://www.louisvuittonzippywallet.net louis vuitton zippy wallet http://www.prada-bags.co prada bags on sale http://www.chanelwallet-on-a-chain.us chanel wallet on a chain http://www.cheap-coach-purses.us.com cheap coach purses http://www.prada-belt.us prada belts for men http://www.burberrydiaperbag.us burberry diaper bag http://www.mcm-purse.us MCM Bags at Macy's http://www.pradahandbags-sale.us Prada Handbags Outlet http://www.coachpursesonsale.co Coach Purses Outlet Online http://www.louisvuittonwalletforwomen.net louis vuitton wallet for women http://www.michaelkorsblackpurse.com michael kors purse http://www.longchamp-bags.us longchamp bags http://www.coachcrossbodybags.us.com coach crossbody bags http://www.coachdiaperbag.co Coach Factory Outlet Online http://www.michaelkorsbagsoutlet.us.com michael kors outlet http://www.hermespurses.co hermes purses http://www.burberrydiaperbag.us Louis Vuitton Diaper Bag http://www.chanel-tote.co chanel tote http://www.mcm-clutch.us MCM Clutch Bag http://www.mcm-bag.us mcm bags http://www.burberryhandbag.us.org Burberry Handbags Outlet Online http://www.prada-outlet.us.com Prada Factory Outlet Store http://www.pradahandbags-sale.us prada handbags sale http://www.chanel-diaper-bag.com Chanel Diaper Bags Sale http://www.michaelkorshandbagsonsale.us michael kors handbags cheap http://www.louisvuittontravelbag.us louis vuitton travel bag replica http://www.coachpurseoutlet.co Coach Purse Outlet Online 80% Off http://www.louisvuittonneverfullmm.co louis vuitton neverfull http://www.chanel-clutch.us chanel clutch http://www.coach-sunglasses.co coach sunglasses http://www.mcm-bag.us mcm bag http://www.louisvuittonmonogram.us.org Louis Vuitton Monogram Canvas http://www.chanel-crossbody.org chanel crossbody http://www.louisvuittonspeedy30.us.com cheap louis vuitton speedy http://www.louisvuittondufflebag.com louis vuitton duffle bag http://www.burberrystore.us burberry store http://www.burberrystore.us Burberry Outlet Locations http://www.cheapmichaelkorspurses.us cheap michael kors purses outlet http://www.cheapmichaelkorshandbags.biz michael kors handbags sale http://www.hermespurses.co hermes purses prices http://www.gucciclutch.us gucci clutch purse http://www.michaelkorsbagsonsale.biz discount michael kors bags http://www.michaelkorsbagsonsale.biz michael kors bags on sale http://www.louisvuittondamier.org.in Louis Vuitton Damier Azur http://www.mcm-bags.us MCM Bags at Macy's http://www.prada-purses.us Prada Clearance Sale http://www.prada-backpack.us prada backpack purse http://www.louisvuittondamier.org.in louis vuitton damier http://www.gucciluggage.us gucci luggage http://www.longchamp-backpack.us longchamp backpack http://www.prada-tote.us.com prada tote http://www.burberrybackpack.us burberry backpack for women http://www.chanelwallet-on-a-chain.us chanel wallet on a chain caviar http://www.prada-outlet.us.com prada outlet

Christelijke louboutin schoenen